Unngår venstresidas politikarar å snakke om innvandring?

Venstresidas politikarar tør ikkje snakke om negative sider ved innvandring, heiter det seg, og dette seier dei sjølv. I realiteten bør venstresidas politikarar gjere heimeleksa si når det gjeld eiga politiske historie, rette ryggen og gje høgresida ei rett venstre. Dara Goldman frå SV og Kamzy Gunaratman frå AP har eit lesarbrev i Dagbladet 02.01. … Continue reading Unngår venstresidas politikarar å snakke om innvandring?