Ytringsfridom, hatytringar og vald

Omsynet til minoriteters ytringsfridom og til deira rett til å leve i tryggleik frå rasisme og valdelege angrep trumfar einkvar rett nordmenn innbiller seg å ha til å hetse og truge dei. Blant tilbakemeldingane eg fekk etter førre tekst, Rasisme, normalisering og media, var det sjølvsagt ein del som gjekk på dette med ytringsfridom. Det er … Continue reading Ytringsfridom, hatytringar og vald

Corruption, delayed anger and the rising far right

Czech prime minister Andrej Babiš, who took office after campaigning against corruption, despite himself being investigated for having swindled EU funds. [Martin Divisek/EPA] The delayed anger towards past corruption might be an important part of the explanation for the recent popularity of the authoritarian right. According to an article in Le Monde Diplomatique Norway, which … Continue reading Corruption, delayed anger and the rising far right

Skravleklassemenn og velferdssamfunnets påståtte krise

Det er ingen grunn til å redusere velferdssamfunnet, selv om høyresiden vil ha oss til å tro det motsatte. Bare synd at folk som Jørgen Skavland går på limpinnen. Foto: Stig B Hansen. Lege og skribent Jørgen Skavland er ute og snakker om at velferdssamfunnet er for godt i forhold til hva vi kan ta oss … Continue reading Skravleklassemenn og velferdssamfunnets påståtte krise

Arbeiderrørsla eig fridomsomgrepet og har alltid gjort det.

Det er arbeiderrørslas fridomsomgrep som har forma det norske samfunnet. Samstundes har høgresida i vår tid fått såkalla monopol på fridomsomgrepet. I denne artikkelen i Sosialistisk Framtid skriv eg om korleis har det gått til at høgresida har fått denne definisjonsmakta, og kva som skjedde med arbeidarrørslas forståing av fridom. Eg gjev ei skisse av historia til det … Continue reading Arbeiderrørsla eig fridomsomgrepet og har alltid gjort det.