Om hatets grobunn og korleis smerte kan trumfe rasjonalitet

Medan dei fleste som lir av traumer og anna smerte fungerar fint i samfunnet, vil det alltid vere somme som vert irrasjonelle og hatefulle - og dette er ei av målgruppane til dei som spreier rasistisk og fascistisk tankegods. Denne saken går kring på facebook i dag, av gode grunnar. No har jo Aftenposten forutsigbart … Continue reading Om hatets grobunn og korleis smerte kan trumfe rasjonalitet

CONSERVATIVES AND RACE HYGIENE: short comment on the persistence of eugenics

Racism won't disappear as long as there are wealthy conservatives to fund the production and distribution of racist thought. It's a matter of historical record that there have been several links between conservative parties and racist theory and pseudoscience such as eugenics - which can be briefly summarised as the belief that there are genetically … Continue reading CONSERVATIVES AND RACE HYGIENE: short comment on the persistence of eugenics

Unngår venstresidas politikarar å snakke om innvandring?

Venstresidas politikarar tør ikkje snakke om negative sider ved innvandring, heiter det seg, og dette seier dei sjølv. I realiteten bør venstresidas politikarar gjere heimeleksa si når det gjeld eiga politiske historie, rette ryggen og gje høgresida ei rett venstre. Dara Goldar frå SV og Kamzy Gunaratman frå AP har eit lesarbrev i Dagbladet 02.01. … Continue reading Unngår venstresidas politikarar å snakke om innvandring?