“Anti-imperialistiske” Pål Steigan spreier rasistisk løgn frå Pentagon

Når Pål Steigan finn det for godt å vidareformidle imperialismens demoniserande artiklar om afghanske "valdtektsflyktningar" er det klart at det finnes andre og betre kilder å få antiimperialismen sin fra. 16. juli 2017 publiserte Pål Steigan ein tekst på bloggen sin der han gjekk kjapt gjennom ein artikkel skrevet av Cheryl Benard i The National … Continue reading “Anti-imperialistiske” Pål Steigan spreier rasistisk løgn frå Pentagon

Ytringsfridom, hatytringar og vald

Omsynet til minoriteters ytringsfridom og til deira rett til å leve i tryggleik frå rasisme og valdelege angrep trumfar einkvar rett nordmenn innbiller seg å ha til å hetse og truge dei. Blant tilbakemeldingane eg fekk etter førre tekst, Rasisme, normalisering og media, var det sjølvsagt ein del som gjekk på dette med ytringsfridom. Det er … Continue reading Ytringsfridom, hatytringar og vald