Corruption, delayed anger and the rising far right

Czech prime minister Andrej Babiš, who took office after campaigning against corruption, despite himself being investigated for having swindled EU funds. [Martin Divisek/EPA] The delayed anger towards past corruption might be an important part of the explanation for the recent popularity of the authoritarian right. According to an article in Le Monde Diplomatique Norway, which … Continue reading Corruption, delayed anger and the rising far right

Skravleklassemenn og velferdssamfunnets påståtte krise

Det er ingen grunn til å redusere velferdssamfunnet, selv om høyresiden vil ha oss til å tro det motsatte. Bare synd at folk som Jørgen Skavland går på limpinnen. Foto: Stig B Hansen. Lege og skribent Jørgen Skavland er ute og snakker om at velferdssamfunnet er for godt i forhold til hva vi kan ta oss … Continue reading Skravleklassemenn og velferdssamfunnets påståtte krise

Arbeiderrørsla eig fridomsomgrepet og har alltid gjort det.

Det er arbeiderrørslas fridomsomgrep som har forma det norske samfunnet. Samstundes har høgresida i vår tid fått såkalla monopol på fridomsomgrepet. I denne artikkelen i Sosialistisk Framtid skriv eg om korleis har det gått til at høgresida har fått denne definisjonsmakta, og kva som skjedde med arbeidarrørslas forståing av fridom. Eg gjev ei skisse av historia til det … Continue reading Arbeiderrørsla eig fridomsomgrepet og har alltid gjort det.

Om hatets grobunn og korleis smerte kan trumfe rasjonalitet

Medan dei fleste som lir av traumer og anna smerte fungerar fint i samfunnet, vil det alltid vere somme som vert irrasjonelle og hatefulle - og dette er ei av målgruppane til dei som spreier rasistisk og fascistisk tankegods. Denne saken går kring på facebook i dag, av gode grunnar. No har jo Aftenposten forutsigbart … Continue reading Om hatets grobunn og korleis smerte kan trumfe rasjonalitet

CONSERVATIVES AND RACE HYGIENE: short comment on the persistence of eugenics

Racism won't disappear as long as there are wealthy conservatives to fund the production and distribution of racist thought. It's a matter of historical record that there have been several links between conservative parties and racist theory and pseudoscience such as eugenics - which can be briefly summarised as the belief that there are genetically … Continue reading CONSERVATIVES AND RACE HYGIENE: short comment on the persistence of eugenics

Unngår venstresidas politikarar å snakke om innvandring?

Venstresidas politikarar tør ikkje snakke om negative sider ved innvandring, heiter det seg, og dette seier dei sjølv. I realiteten bør venstresidas politikarar gjere heimeleksa si når det gjeld eiga politiske historie, rette ryggen og gje høgresida ei rett venstre. Dara Goldar frå SV og Kamzy Gunaratman frå AP har eit lesarbrev i Dagbladet 02.01. … Continue reading Unngår venstresidas politikarar å snakke om innvandring?