“Anti-imperialistiske” Pål Steigan spreier rasistisk løgn frå Pentagon

Når Pål Steigan finn det for godt å vidareformidle imperialismens demoniserande artiklar om afghanske "valdtektsflyktningar" er det klart at det finnes andre og betre kilder å få antiimperialismen sin fra. 16. juli 2017 publiserte Pål Steigan ein tekst på bloggen sin der han gjekk kjapt gjennom ein artikkel skrevet av Cheryl Benard i The National … Continue reading “Anti-imperialistiske” Pål Steigan spreier rasistisk løgn frå Pentagon

To sidar av same mynt

Likskapar mellom Amundsens rasehygienske utspel om bornetrygd og Solbergs nyttårstale kan fortelje noko om kvifor ho og høgresida som heilheit ikkje tar avstand frå han. Det handlar om makt, men óg om korleis ytre høgre forgiftar alt det kjem nær. Per Willy Amundsen frå FRP uttalte nyleg motstand mot auke i bornetrygda, noko han grunngjev med … Continue reading To sidar av same mynt

Appell på Krystallnattmarkeringa, 9.11 2018

Fredag 9.11 vart den bergenske 80-årsmarkeringa for Krystallnatta i 1938 og starten på nazistanes jødeforfølgingar arrangert av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen. Hovedappellantar var statsminister Erna Solberg, forfattar Erling Borgen og Elin Hege Lona. Alle heldt gode appellar, og eit medgjerleg vær gjorde at det vart godt oppmøte. Fleire ungdomsorganisasjonar vart også inviterte for å halde … Continue reading Appell på Krystallnattmarkeringa, 9.11 2018

Studentersamfunnet i Bergen og reinvaskinga av Resett

Samfunnets opningsmøte med mellom andre Helge Lurås gjekk omtrent som venta: Dei grundige kritiske spørsmåla glimra med sitt fråver, og Lurås fekk framstå som ein legitim aktør, trass i rasismen han publiserer. Fredag 24. august inviterte Studentersamfunnet i Bergen til opningsmøte for semesteret. Møtet hadde fått tittelen "Den Tause majoriteten" og skulle ta for seg … Continue reading Studentersamfunnet i Bergen og reinvaskinga av Resett

Arendalsuka ynskjer pådrivarar for etnisk rensing velkomen inn i varmen

Eit NRK-intervju med Øystein Djupedal er symptomatisk på den djupe kunnskapslausa om rasisme og hatytringar som pregar det offentlege ordskiftet. Alle er velkommen til det politiske dansegolvet på Arendalsuka, seier leiar for programkomitéen Øystein Djupedal. Sjølv om dei agiterer for etnisk rensing. I eit intervju med NRK P2 sendt mandag 13.08 kl 15:40, fekk Djupedal, … Continue reading Arendalsuka ynskjer pådrivarar for etnisk rensing velkomen inn i varmen

Ytre høgre fekk bryte straffelova med politiets hjelp

Stopp Islamiseringen Av Norge kom til Bergen 4. august for å bryte straffelova og skape oppslutning for etnisk rensning - og kva gjorde myndigheitane? Det har vore ein del rabalder kring det at SIAN fekk halde markering midt i Bergen sentrum, og ikkje minst korleis dei vart møtt. Dekninga i media i etterkant fokuserte på … Continue reading Ytre høgre fekk bryte straffelova med politiets hjelp

Ytringsfridom, hatytringar og vald

Omsynet til minoriteters ytringsfridom og til deira rett til å leve i tryggleik frå rasisme og valdelege angrep trumfar einkvar rett nordmenn innbiller seg å ha til å hetse og truge dei. Blant tilbakemeldingane eg fekk etter førre tekst, Rasisme, normalisering og media, var det sjølvsagt ein del som gjekk på dette med ytringsfridom. Det er … Continue reading Ytringsfridom, hatytringar og vald

Corruption, delayed anger and the rising far right

Czech prime minister Andrej Babiš, who took office after campaigning against corruption, despite himself being investigated for having swindled EU funds. [Martin Divisek/EPA] The delayed anger towards past corruption might be an important part of the explanation for the recent popularity of the authoritarian right. According to an article in Le Monde Diplomatique Norway, which … Continue reading Corruption, delayed anger and the rising far right