Fridom og dominans

Det meste i verda handlar etter mitt syn djupast sett om fridom og dominans og konflikten mellom dei to. Du har dei som kjempar for fridom og du har dei som ynskjer å dominere andre, og dette er det dei aller fleste motsetningane i verda handlar om. På denne sida vil eg freiste å seie noko om desse motsetningane, som oftast innafor tema som rasisme og fascisme, norsk riks- og lokalpolitikk og ikkje minst arbeidarrørsla, der eg har mi bakgrunn.

Eg har elles mastergrad i filosofi frå Universitetet i Bergen, med spesialisering innan politisk teori og fascismestudiar.

Eg vonar at tekstene på denne sida kan vere opplysande og nyttige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s